Politika životného prostredia

Politika životného prostredia.

Obkladové dosky, vyrobené z prírodných materiálov, ako sú lomové hliny, žulové skaly a keramické pigmenty, neuvoľňujú do životného prostredia žiadne látky a dajú sa ľahko zomlieť a recyklovať v iných výrobných procesoch. Obklady Laminam sa vyrábajú s využitím trvalo udržateľnej technológie, ktorá rešpektuje celý ekosystém a je určená na zníženie odpadu zo spracovania na minimum, ako aj na obmedzenie využívania zdrojov.

Používanie hybridných pecí s kombináciou plynu a elektriny znižuje emisie CO2 do atmosféry. Vďaka ľahkosti pri hrúbke 3 mm sa Laminam jednoducho prepravuje, čím sa znižuje emisia pevných častíc, ktoré sú pre životné prostredie škodlivé. Rovinný, pružný a tenký povrch materiálu Laminam sa dá používať na pokrývanie podláh alebo stien, alebo na renováciu budov bez potreby búrania existujúcich povrchových plôch.

Prírodný pôvod ohľaduplný voči životnému prostrediu

Rešpekt voči životnému prostrediu

Rešpekt voči životnému prostrediu, ktorý robí filozofiu Laminamu a jeho spoločnosti výnimočnou, viedol k inštalácii fotovoltického systému na strechách dvoch závodov vo Fiorano Modenese. Počas jedného roka tento systém zaručuje výrobu probližne 1,050 GWh, čím sa zabráni uvoľneniu 525 ton CO2 do atmosféry. V inom vyjadrení zníženia CO2, fotovoltická strecha Laminam sa rovná 105 hektárom lesa, t.j. štvorcu so stranou asi 1 km, pričom umožňuje spoločnosti vyprodukovať 10% jej potrieb energie.

Laminam je členom green building council italia

Rešpekt voči životnému prostrediu

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA je talianske združenie vedúcich spoločností, ktoré sa snažia o premenu trhu stavebníctva smerom k trvalej udržateľnosti životného prostredia, k výstavbe komunít s vysokou kvalitou života. Členovia GBC Italia podnecujú environmentálnu, ekonomickú a sociálnu zodpovednosť inovovaním spôsobov navrhovania, stavania a využívania budov.